Return to Content

Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner fra Forskningsrådet

03.02.2017

Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til to ulike prosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

Av dette beløpet er 10,5 millioner kroner øremerket Ligno2G.

Prosjektet går ut på å modifisere lignin for å kunne gi økt ytelse i bruksområder innen blant annet jordbruk og tekstilfargestoffer.

Ligno2G har en varighet på fire år med oppstart i 2017 og et totalbudsjett på 30 millioner kroner. Deler av prosjektet utføres i samarbeid med eksterne partnere som NTNU og Institutt for Energiteknikk.

3,4 millioner av støttemidlene skal gå til et prosjekt som går ut på å utvikle biobaserte bindemidler til metallurgisk industri. Bindemidlene representerer et alternativ til oljebaserte produkter som brukes i denne industrien i dag.

Prosjektet vil gå over tre år med oppstart i 2017 og har et totalbudsjett på 23,6 millioner kroner. Dette er et prosjekt som Borregaard og Elkem har samarbeidet om de siste tre årene.