Return to Content

Arvid Gusland trer ut av sekretariatet i FFM

07.06.2015

Som det framgikk av Dagens Næringsliv fra fredag 5. juni, vil Arvid Gusland over sommeren tiltre som konsernsjef i Treschow-Fritzøe. Han slutter derfor som advokat og trer ut av sekretariatet i Forum for Miljøteknologi i løpet av høsten.