Return to Content

NPK pilot for framstilling av fremtidens fullgjødsel

NPK pilot2NPK pilotanlegget ved Yara Technology Centre (YTC) i Porsgrunn er en minifabrikk som dekker alle prosesstrinnene i våtdelen av eksisterende nitrofosfat-prosess for produksjon av fullgjødsel. Nitrofosfat-prosessen  benyttes i Yara’s fabrikker i Glomfjord og Porsgrunn.

Hensikten med å bygge NPK pilotanlegget var å støtte opp under viktige innovasjonsprosjekter for Yara. Disse prosjektene har som mål å gjøre Yara’s produksjonsanlegg mer robuste med tanke på bruk av ulike fosfat-råvarer og å produsere fremtidens gjødsel med minst mulig miljøpåvirkning.

NPK pilotanlegget fremstår i dag som et fleksibelt anlegg som er svært viktig for Yara’s forsknings-og utviklingsprosjekter. Anlegget har siden oppstarten i 2014 vært mye i bruk og alle målsetninger som ble definert før byggingen av NPK pilotanlegget er innfridd. Konkrete aktiviteter som støtter opp under de store globale utfordringene i forhold  til knapphet på råvarer, vannmangel og utslipp av klimagasser er gjennomført i NPK pilotanlegget.

Total investering i NPK pilotanlegget var 32 MNOK hvorav 7,5 MNOK ble finansiert av Innovasjon Norge.