Return to Content

BioPilot

container2BioPiloten er et biologisk renseanlegg som er installert i en 30 fots container. Det ble lagt vekt på at man skulle ha et anlegg med en viss prosessfleksibilitet slik at det er mulig å teste både aktivslam- og biofilm metoder og med flere rensetrinn i serie.

Anlegget ble bygget for å teste biologisk behandling av prosessavløp som de forskjellige Yara anleggene har nå eller antar vil få i fremtiden. Anlegget kan kjøres med både kunstig tillaget eller faktisk prosessavløp. Ved at det er konteinerbasert kan det også flyttes ut på anlegg ved behov.

Total investering i piloten var 10 MNOK hvorav 2,5 MNOK ble finansiert av Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen.