Return to Content

Statsbudsjettet for 2018 – brev til finanskomiteen

30.10.2017

I sitt brev til finanskomiteen om statsbudsjettet for 2018 framhevet Forum for Miljøteknologi at sterkere satsing på miljøteknologi er avgjørende for at Norge skal nå målene i Paris-avtalen.

I høringene med finanskomiteen, næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen konsentrerte FFM seg spesielt om Miljøteknologiordningen, det nye investeringsselskapet «Fornybar AS», Enova og CO2-håndtering.

Brev til finanskomiteen