Return to Content

Prosjekter

NOEN EKSEMPLER PÅ NORSKE BEDRIFTERS MILJØTEKNOLOGIPROSJEKTER

Alcoa satser på miljøteknologi

Alcoa er en verdensledende produsent av primæraluminium, fabrikkert aluminium og alumina. Vi lever visjonen vår om å føre hver generasjon videre gjennom å stadig innovere. Bærekraft er en sentral bærebjelke i det å skape resultater, både finansielle, miljømessige og samfunnsmessige, i samarbeid med alle interessenter, til fordel for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og de ​​lokalsamfunnene vi opererer.

Vår tilstedeværelse i Norge begynte i 1920-årene, da Alcoa begynte et materialsamarbeid med Elkem. Samarbeidet ble utvidet da Alcoa gikk inn som deleier i Elkem Aluminium i 1963. Siden 2009 har verkene på Lista og i Mosjøen vært 100 % eid av Alcoa. Alcoa driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer anoder til Alcoas verk i Mosjøen og på Island.

Alcoa leder an innen utviklingen av miljøteknologi. Aluminiumluftsbatteriet som Alcoa har utviklet sammen med Phinergy kan øke rekkevidden på elektriske biler med 1200 kilometer. I den nye modellen av Fords F-150 har Ford dessuten erstattet stål med aluminium i karosseriet ved hjelp av en unik aluminiumslegering utviklet av Alcoa. Dette reduserer vekten og dermed drivstofforbruket og utslippene betraktelig.

Alcoa og Phinergys aluminiumluftbatteri
Alcoas ultrahjul
Samarbeid mellom Ford og Alcoa om lettere biler

Yara
Pilotanlegg både innen katalysatorteknologi for fjerning av klimagasser og prosessteknologi for miljøvennlig produksjon av gjødselprodukter.

BioPilot for testing av prosessavløpsvann
NPK pilot for framstilling av fremtidens fullgjødsel
Demonstrasjonsanlegg for fjerning av lystgass ved bruk av ozon