Return to Content

Posisjonsnotat 2018

12.06.2018

Norsk satsing på utvikling og bruk av ny teknologi

I dette notatet har Forum for Miljøteknologi samlet kunnskap om utvikling av miljøteknologi og informasjon om betydningen av å satse på dette i Norge, både av hensyn til miljøet og av hensyn til fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Posisjonsnotat-2018 (1)