Return to Content

Norsk satsing på utvikling og bruk av ny teknologi

14.03.2018

I dette notatet har Forum for Miljøteknologi beskrevet sin posisjon og samlet kunnskap om utvikling av miljøteknologi og informasjon om betydningen av å satse på dette i Norge, både av hensyn til miljøet og av hensyn til fremtidig verdiskaping.

Posisjonsnotat-2018 (1)