Return to Content

Møte med statsråd Monica Mæland

30.10.2015

Forum for Miljøteknologi hadde tirsdag 20. oktober møte med statsråd Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet.

FFM innledet møtet med å gi uttrykk for at Miljøteknologiordningen er av stor betydning for industrien, og at den foreslåtte økningen på 134,5 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er svært positiv og viktig. Økningen gjør at ordningen nå oppfattes sikrere og tryggere å søke på for bedriftene. FFM understreket at støtteordninger til utvikling av miljøteknologi er avgjørende, fordi kundene viser liten vilje til å betale for slik teknologi hvis de påvirker konkurransekraften i negativ retning.

Det ble orientert om søknadsmassen til Miljøteknologiordningen som hittil i 2015 er oppe i 955 millioner kroner. Innovasjon Norge ser en klar trend i søknadsmassen i retning av at teknologier fra olje- og gassvirksomheten nå finner nye anvendelsesområder som grønne løsninger i andre bransjer. Spesielt tydelig er dette innen havbruk og renseteknologier.

Det ble påpekt at Miljøteknologiordningen fremdeles ikke kan ta de store prosjektene, og at den ikke dekker kommersialiseringsfasen. Enovas mandat, som dekker klima og ikke miljø, og det hullet det etterlater i virkemiddelapparatet, ble også diskutert.

FFM tok også opp spørsmålet om et langsiktig investeringsinstrument med departementet, og viste til at Investinor ikke fungerer etter hensikten.

Statsråd Mæland viste stor interesse både for Miljøteknologiordningen, for Forum for Miljøteknologi og for de prosjektene som ble presentert. Hun var også lydhør når det gjaldt innspill og forslag som ble presentert.

Monica Mæland