Return to Content

Kontaktmøte med Innovasjon Norge

29.08.2016

Medlemmene i Forum for Miljøteknologi viste stor interesse for kontaktmøtet med Innovasjon Norge den 19. august. Fra Innovasjon Norge møtte deler av ledelsen og de som er ansvarlige for FFMs fagområder.

Under møtet ble aktuelle problemstillinger og uklarheter diskutert. FFMs medlemmer informerte Innovasjon Norge om hvordan bedriftene ser på virkemidlene i dag, og hvordan de ser for seg at de kan bli enda bedre tilpasset bedriftenes behov.

Møte følges opp med det første.