Return to Content

Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2022

04.03.2021

Industrien kan halvere sine utslipp mot 2030. Det  må vedtas virkemidler, i eller utenfor Enova, som sikrer at dette skjer.

Fastlandsindustrien kan kutte halvparten av sine utslipp hovedsakelig med tilgjengelig teknologi og med lavere kostnad enn mange andre utslippskutt regjeringen legger opp til. Potensialet for utslippskutt mot 2030 i fastlandsindustrien tilsvarer 10 prosent (5-6 millioner tonn CO2) av de totale norske utslippene. Dette er et vesentlig bidrag til å nå de norske klimamålene for 2030. Tiltakene er imidlertid ikke lønnsomme for bedriftene, selv med de incentiver kvotesystemet gir. Kuttene forutsetter offentlige nasjonale virkemidler.

Brev statsråder om 2022