Return to Content

FFM og næringsminister hos Hellefoss Paper

22.09.2015

10. september besøkte Forum for Miljøteknologi eikerbedriften Hellefoss Paper sammen med næringsminister Monica Mæland. Ministeren var imponert over det hun så hos Hellefoss Paper.

Fabrikkeier Roar Paulsrud fortalte Monica Mæland at Hellefoss er godt posisjonert i sitt marked, og at etterspørselen etter bokpapir er stigende. Han forklarte at det er for mye støv i papiret de i dag produserer, noe som fører til at de må eksportere papiret til markeder som ligger landt unna. Han fortalte en lydhør næringsminister at nærmarkedet i Sverige og Tyskland er der, men den store utfordringen er at ingen banker vil finansiere investeringer i utstyr som kan fjerne støvet.

Hellefoss har fått 7,5 millioner kroner av ENOVA til støvprosjektet, og eierne vil selv skyte inn 11,5 millioner kroner. For å få fullfinansiert prosjektet er bedriften avhengig av at lånesøknaden på 25 millioner fra Innovasjon Norge blir innvilget.