Return to Content

FFM besøker testsenter i Svene

29.08.2016

Administrasjonen i Forum for Miljøteknologi besøkte tidlig i august N2 Applieds testsenter i Svene utenfor Kongsberg. Selskapet jobber med en spennende teknologi som kan binde nitrogen direkte fra luft til naturgjødsel slik at bonden skal kunne produsere sin egen nitrogengjødsel på gården og slippe å kjøpe store mengder kunstgjødsel. Metoden gjør naturgjødsel mer effektiv og langt mer miljøvennlig. I tillegg innebærer den økonomiske besparelser for bonden. Avhengig av energipriser, vil et anlegg kunne nedbetales på to til tre år. Teknologien baserer seg på bruk av fornybar energi i stedet for gass som i dag er vanlig til produksjon av kunstgjødsel.

Det første pilotanlegget skal stå ferdig i andre kvartal 2017 på en gård i Danmark med 85 000 griser.