Return to Content

Statsbudsjettet 2019 – høring energi- og miljøkomiteen

30.10.2018
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /customers/0/e/6/ccs0x6223/webroots/r607898/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/mime_type_link_images.php on line 1423

Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye virkemidler

Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med tilgjengelig teknologi. Men det er fremdeles et potensial innenfor tilgjengelig teknologi. I Miljødirektoratets utredning, som utgjorde grunnlaget for den norske klimastrategien, er det identifisert kortsiktige tiltak i landbasert industri med en effekt på ca 1 million tonn CO2-ekvivalenter. Også Enova/Mc Kinseys rapport fra november 2017 bekrefter at det er et potensial for utslippsreduksjon med tilgjengelig teknologi.

Brev energi- og miljøkomiteen