Return to Content

Kommentarer til Menons rapport

24.08.2018

Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken

Menons mandat er å vurdere om virkemidlene bidrar til å nå Norges klimamål. Det er viktig i seg selv og et godt bidrag til vurderingen av virkemidlene. Men få av ordningene har oppnåelse av Norges klimamål som eneste formål. Rapporten blir dermed kun en partiell analyse som ikke kan stå alene i en vurdering av virkemidlene.

Kommentarer til Menon-rapporten

Utvikling av miljøteknologi og bedriftenes behov for risikoavlastning

22.09.2015

MTO og store bedrifter

Utvikling av miljøteknologi innebærer stor økonomisk risiko for bedriftene, både teknologisk og markedsmessig. Bedriftene er derfor avhengige av risikoavlastning gjennom offentlige virkemidler for å gjennomføre utviklingsprosjektene. Offentlige virkemidler innen dette området har et godt faglig grunnlag som er beskrevet i notatet.