Return to Content

Norsk satsing på utvikling og bruk av ny teknologi

14.03.2018

I dette notatet har Forum for Miljøteknologi beskrevet sin posisjon og samlet kunnskap om utvikling av miljøteknologi og informasjon om betydningen av å satse på dette i Norge, både av hensyn til miljøet og av hensyn til fremtidig verdiskaping.

Posisjonsnotat-2018 (1)

Utvikling av miljøteknologi og bedriftenes behov for risikoavlastning

22.09.2015

MTO og store bedrifter

Utvikling av miljøteknologi innebærer stor økonomisk risiko for bedriftene, både teknologisk og markedsmessig. Bedriftene er derfor avhengige av risikoavlastning gjennom offentlige virkemidler for å gjennomføre utviklingsprosjektene. Offentlige virkemidler innen dette området har et godt faglig grunnlag som er beskrevet i notatet.